ACCOUNTING GROUP BG

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

Office

9010 Варна, ж.к. Чайка бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 2

Hours

Понеделник до петък: 9:00 – 17:30

15 ГОДИНИ, доверие, дискретност и професионализъм

»Акаунтинг Груп Бг« е специализирана КАНТОРА за счетоводни услуги и данъчно планиране.
През последните 15 години сме заслужили доверието на нашите клиенти и партньори в цялата страна.

Счетоводна кантора „Акаунтинг Груп Бг“ е основана от Димитър Венков през 2009 г. в град Варна и е специализирана компания за администриране, счетоводно обслужване и данъчно планиране на фирми, регистрирани в България. За нас е от първостепенно значение да Ви обслужваме качествено и навременно, като стриктно следим за спазването на всички срокове и законови уредби на страната.

В съвместната ни работа можете да разчитате на нас за всички счетоводни услуги и консултации, правни услуги, както и въпроси, свързани с Вашия персонал и заплати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги & Дейности

Счетоводни услуги
 • Оперативна счетоводна отчетност  на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Изчисляване на дължимите месечни данъци,и подготвяне на платежни документи за превода им
 • Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента
 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции
 • Изготвяне на калкулации и себестойности в зависимост от дейността на клиента
 • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства
 • Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Консултации

Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

 • Счетоводната политика на предприятието
 • Данъчно планиране на дейността и данъчна оптимизация
 • Организиране документооборота на предприятието
 • Консултации по трудови и осигурителни въпроси
 • Консултации относно прилагане на спогодби за избягване двойното данъчно облагане
ТРЗ

За да спестим Вашите усилия да поддържате специфична компетентност и да гарантираме конфиденциалността на възнагражденията, ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал.

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на служители
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Правни услуги

Акаунтинг Груп Бг може да Ви осигури правно обслужване в следните обалсти:

 • Регистрация и преобразуване на търговски дружества
 • Изготвяне на всички видове договори
 • Недвижима собственост и вещно право
 • Търговско и облигационно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Корпоративно право Сливания и придобивания
 • Дю Дилиджънс на компании или проекти
Партньорски услуги

Като утвърдена счетоводна кантора Акаунтинг Груп Бг има изградени партньорства с водещи фирми от следни области, които нашите клиенти могат да използват при преференциални условия.

 • Правно обслужване
 • Трудова медица и ел.измервания
 • Преводи и легализация
 • Счетоводен софтуер Питагор 

За чуждестранни клиенти и партньори

Обслужваме клиенти на английски, немски, френски, италиански, испански, руски, и норвежски език. 

Защо България е толкова атрактивна бизнес дестинация

България отдавна е атрактивна дестинация за създаване на нов бизнес или преместване на компании от чужбина поради редица причини. Страната предлага идеални условия за съчетаване на работа и по-приятен живот от много други държави в Европа.

 • Най-ниски данъци в ЕС
 • Нисък корпоративен данък от 10%
 • 5% данък за дивиденти
 • 20% ДДС
 • Професионалисти и работна ръка на много конкурентно заплащане
 • Много университети и добро образование
 • Изгодна инфраструктура
 • 4 летища с много дестинации към и от Европа
 • Сред най-бързите интернет връзки в Европа
 • Варна е най-добър град за живеене в България и една от най-желаните дестинации за дигитални номади в Европа
Регистрация на български компании за чужденци

Вие имате компания в чужбина и желаета да преместите бизнеса си в България? Или имате на мерението да стартирате нов бизнес тук?

 • Регистрация на фирми
 • Адресна регистрация
 • Организационна помощ при преместване и остановяване във Варна и София
 • Мрежа от парньори в сферите на недвижими имоти, адвокати, банки, телекоммуникация, софтуер, маркетинг, почивки и развлечения
 • Данъчна консултация за оптимизация
 • Цялостно обслужване
Данъчна оптимизация на компании от Европа

Последните няколко години има голям ръст на международни компании, които се преместват в България поради няколко причини

 • Значими данъчни предимства
 • Член на ЕС от 2007 и преминаване към Еврозона 2024
 • Все още ниски цени на недвижими имоти
 • Висококачествен и по-свободен живот
 • Уникална природа с визможности за туризъм, спорт и отдих през всичките четири сезона

Браншове & Експертиза

НПО
Търговия
АрХитектурА
Право
УСЛУГИ
СПОРТ
Медицина
ТУРИЗЪМ
ТРАНСПОРТ

15 години

Опит в много браншове и различни сфери на дейност 

Дискретност

нашата бизнес практика е да носим отговорност за работата си и да спазваме стриктна конфиденциалност

Доверие

Доверието е изключително важно за нас и е в основата на всяко дългосрочно партньортсво

Професионализъм

за нас това се отличава в решимостта, волята, постоянството и енергията с която работим

От години надежден финансов партньор на нашите фирми!

— И. Георгиев —

Happy client since more than a year now. All the team is super professional and understands its business to the last detail. Thank you! I’ll recommend you to everyone here in Varna!

— G. Iwanow —

Отлично обслужване, професионализъм, експедитивност при изпълнение и коректност. Препоръчвам!

— А. Николова —

Very professional team and excellent customer service! No matter if it comes to regular duties or complicated cases, Accounting Group maintains its solutions-provider position for our business.

— T. Vasilev —

Изключителен професионализъм и коректност! Възхитен съм! Препоръчвам ги горещо!

— Й. Йорданов —

Изключително точна експертиза и отлично сътрудничество в съчетание с отзивчивост, и човечност! Еталон за професионализъм в наши дни! Бъдещето им принадлежи! С респект и благодарност!

Pharma Partners Avatar Pharma Partners
юли 13, 2021

Изключително професионално отношение ! Препоръчвам

krasimir todorov Avatar krasimir todorov
юли 13, 2021

Mr. Venkov manages all our NGO activities with the necessary understanding and accuracy. For us he is not only just a service provider, but a friend as well.

士 THE GOOD ONE Avatar 士 THE GOOD ONE
юли 13, 2021

Клиент съм на кантората. Високо ниво на обслужване! Поверителност! Професионализъм! Доверие!

stefan boiadjiev Avatar stefan boiadjiev
август 9, 2022

Клиенти & Партньори

С нашите клиенти сме повече от достойни партньори,
ние сме приятели. Тук може да откриете някои от лидерите в техните сфери:

Цени & Пакети

За всеки клиент изработваме индивидуален план.
Това са няколко примерни пакета:

ПАКЕТ #1

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Не

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

150 лв

ПАКЕТ #2

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

300 лв

ПАКЕТ #3

ФИРМА В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 50

Персонал: 3

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

450 лв

Контакт

Свържете се с нас

Aдрес

9010 Варна, ж.к. Чайка бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 2

Данни за контакт

office@accountinggroup.bg
+359 896 801 811