ACCOUNTING GROUP BG

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

Phone

+359 896 801 811

Office

Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 1, ет. 2

Hours

Понеделник до петък: 8:30 – 17:30

10 ГОДИНИ, доверие, дискретност и професионализъм

»Акаунтинг Груп Бг« е специализирана КАНТОРА за счетоводни услуги и данъчно планиране.
През последните 10 години сме заслужили доверието на нашите клиенти и партньори в цялата страна.

Счетоводна кантора „Акаунтинг Груп Бг“ е специализирана компания за администриране, счетоводно обслужване и данъчно планиране на фирми, регистрирани в България. За нас е от първостепенно значение да Ви обслужваме качествено и навременно, като стриктно следим за спазването на всички срокове и законови уредби на страната.

В съвместната ни работа можете да разчитате на нас за всички счетоводни услуги и консултации, правни услуги, както и въпроси, свързани с Вашия персонал и заплати.

 

 

 

Услуги & Дейности

Счетоводни услуги
 • Оперативна счетоводна отчетност  на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Изчисляване на дължимите месечни данъци,и подготвяне на платежни документи за превода им
 • Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента
 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции
 • Изготвяне на калкулации и себестойности в зависимост от дейността на клиента
 • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства
 • Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Консултации

Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

 • Счетоводната политика на предприятието
 • Данъчно планиране на дейността и данъчна оптимизация
 • Организиране документооборота на предприятието
 • Консултации по трудови и осигурителни въпроси
 • Консултации относно прилагане на спогодби за избягване двойното данъчно облагане
ТРЗ

За да спестим Вашите усилия да поддържате специфична компетентност и да гарантираме конфиденциалността на възнагражденията, ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал.

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на служители
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Правни услуги

Акаунтинг Груп Бг може да Ви осигури правно обслужване в следните обалсти:

 • Регистрация и преобразуване на търговски дружества
 • Изготвяне на всички видове договори
 • Недвижима собственост и вещно право
 • Търговско и облигационно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Корпоративно право Сливания и придобивания
 • Дю Дилиджънс на компании или проекти
Партньорски услуги

Като утвърдена счетоводна кантора Акаунтинг Груп Бг има изградени партньорства с водещи фирми от следни области, които нашите клиенти могат да използват при преференциални условия.

 • Правно обслужване
 • Трудова медица и ел.измервания
 • Преводи и легализация
 • Счетоводен софтуер Питагор 

За чуждестранни клиенти и партньори

Обслужваме клиенти на английски, немски, френски, италиански, испански, руски, и норвежски език. 

Защо България е толкова атрактивна бизнес дестинация

България отдавна е атрактивна дестинация за създаване на нов бизнес или преместване на компании от чужбина поради редица причини. Страната предлага идеални условия за съчетаване на работа и по-приятен живот от много други държави в Европа.

 • Най-ниски данъци в ЕС
 • Нисък корпоративен данък от 10%
 • 5% данък за дивиденти
 • 20% ДДС
 • Професионалисти и работна ръка на много конкуррентно заплащане
 • Много университети и добро образование
 • Изгодна инфраструктура
 • 3 Високо фреквентирани летища с много дестинации в Европа
 • Сред най-бързите интернет връзки в Европа
Регистрация на български компании за чужденци

Вие имате компания в чужбина и желаета да преместите бизнеса си в България? Или имате на мерението да стартирате нов бизнес тук?

 • Регистрация на фирми
 • Адресна регистрация
 • Организационна помощ при преместване и остановяване във Варна и София
 • Мрежа от парньори в сферите на недвижими имоти, адвокати, банки, телекоммуникация, софтуер, маркетинг, почивки и развлечения
 • Данъчна консултация за оптимизация
 • Цялостно обслужване
Данъчна оптимизация на компании от Европа

Последните няколко години има голям ръст на международни компании, които се преместват в България поради няколко причини

 • Значими данъчни предимства
 • Член на ЕС от 2007 и преминаване към Еврозона 2024
 • Все още ниски цени на недвижими имоти
 • Висококачествен и по-свободен живот
 • Уникална природа с визможности за туризъм, спорт и отдих през всичките четири сезона

Браншове & Експертиза

НПО
Търговия
АрХитектурА
Право
УСЛУГИ
СПОРТ
Медицина
ТУРИЗМ
ТРАНСПОРТ

10 години

Опит в много браншове и различни сфери на дейност 

Дискретност

нашата бизнес практика е да носим отговорност за работата си и да спазваме стриктна конфиденциалност

Доверие

Доверието е изключително важно за нас и е в основата на всяко дългосрочно партньортсво

Професионализъм

за нас това се отличава в решимостта, волята, постоянството и енергията с която работим

От години надежден финансов партньор на нашите фирми!

— И. Георгиев —

Happy client since more than a year now. All the team is super professional and understands its business to the last detail. Thank you! I’ll recommend you to everyone here in Varna!

— G. Iwanow —

Отлично обслужване, професионализъм, експедитивност при изпълнение и коректност. Препоръчвам!

— А. Николова —

Very professional team and excellent customer service! No matter if it comes to regular duties or complicated cases, Accounting Group maintains its solutions-provider position for our business.

— T. Vasilev —

Изключителен професионализъм и коректност! Възхитен съм! Препоръчвам ги горещо!

— Й. Йорданов —

  5 star review  Happy client since more than a year now. All the team is super professional and understands its business to the last detail. Thank you! I’ll recommend you to everyone here in Varna!

  thumb Georgi
  март 11, 2021

  5 star review  Използвал съм услугите на кантората многократно. Винаги съм получавал бърза реакция, компетентно мнение и полезни решения за всеки поставен въпрос!

  thumb Alexandar Tomov
  март 17, 2021

  5 star review  We at NGO Power Jump recommend it because finding the right accountant is like finding the right accountant - researching, talking, asking, thinking, and finally you have to understand your accountant's work, at least to some extent, to know if you're going to eat the whip. , you will excuse me for the French. I know of large accounting firms whose work can make your hair curly, and of very small ones who do their job conscientiously. And vice versa. So, you can google, you can talk to friends who have a business and they can recommend you. Basically, you have to ask yourself why do you want an accounting firm and not a man working for you? We have been working for more than 10 years. with This Accounting Office, which you can trust. That is why we recommend Accounting Group!

  thumb Power Jump Bulgaria
  март 12, 2021

  5 star review  Висока компетентност и завиден професионализъм. Именно те, предрешиха успешното начало на нашата компания. Изключително полезни за стартиращи и бързоразвиващи се компании!

  thumb Just Build
  март 11, 2021

Клиенти & Партньори

С нашите клиенти сме повече от достойни партньори,
ние сме приятели. Тук може да откриете някои от лидерите в техните сфери:

Цени & Пакети

За всеки клиент изработваме индивидуален план.
Това са няколко примерни пакета:

ПАКЕТ #1

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Не

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

110 лв

ПАКЕТ #2

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

210 лв

ПАКЕТ #3

ФИРМА В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 50

Персонал: 3

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

290 лв

Контакт

Свържете се с нас

Aдрес

9000 Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 1, ет. 2

Данни за контакт

[email protected]
+359 896 801 811