ACCOUNTING GROUP BG

Счетоводно обслужване и данъчни консултации

Office

9010 Варна, ж.к. Чайка бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 2

Hours

Понеделник до петък: 9:00 – 17:30

15 ГОДИНИ, доверие, дискретност и професионализъм

»Акаунтинг Груп Бг« е специализирана КАНТОРА за счетоводни услуги и данъчно планиране.
През последните 15 години сме заслужили доверието на нашите клиенти и партньори в цялата страна.

Счетоводна кантора „Акаунтинг Груп Бг“ е основана от Димитър Венков през 2009 г. в град Варна и е специализирана компания за администриране, счетоводно обслужване и данъчно планиране на фирми, регистрирани в България. За нас е от първостепенно значение да Ви обслужваме качествено и навременно, като стриктно следим за спазването на всички срокове и законови уредби на страната.

В съвместната ни работа можете да разчитате на нас за всички счетоводни услуги и консултации, правни услуги, както и въпроси, свързани с Вашия персонал и заплати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги & Дейности

Счетоводни услуги
 • Оперативна счетоводна отчетност  на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните или Международните Счетоводни Стандарти
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Изчисляване на дължимите месечни данъци,и подготвяне на платежни документи за превода им
 • Изготвяне на периодични отчети, отразяващи текущия финансов резултат според нуждите на клиента
 • Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции
 • Изготвяне на калкулации и себестойности в зависимост от дейността на клиента
 • Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства
 • Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Консултации

Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

 • Счетоводната политика на предприятието
 • Данъчно планиране на дейността и данъчна оптимизация
 • Организиране документооборота на предприятието
 • Консултации по трудови и осигурителни въпроси
 • Консултации относно прилагане на спогодби за избягване двойното данъчно облагане
ТРЗ

За да спестим Вашите усилия да поддържате специфична компетентност и да гарантираме конфиденциалността на възнагражденията, ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал.

 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
 • Поддържане на трудови досиета на служители
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях
 • Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър – Декларации Образец 1 и 6
 • Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели
 • Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии
Правни услуги

Акаунтинг Груп Бг може да Ви осигури правно обслужване в следните обалсти:

 • Регистрация и преобразуване на търговски дружества
 • Изготвяне на всички видове договори
 • Недвижима собственост и вещно право
 • Търговско и облигационно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Корпоративно право Сливания и придобивания
 • Дю Дилиджънс на компании или проекти
Партньорски услуги

Като утвърдена счетоводна кантора Акаунтинг Груп Бг има изградени партньорства с водещи фирми от следни области, които нашите клиенти могат да използват при преференциални условия.

 • Правно обслужване
 • Трудова медица и ел.измервания
 • Преводи и легализация
 • Счетоводен софтуер Питагор 

За чуждестранни клиенти и партньори

Обслужваме клиенти на английски, немски, френски, италиански, испански, руски, и норвежски език. 

Защо България е толкова атрактивна бизнес дестинация

България отдавна е атрактивна дестинация за създаване на нов бизнес или преместване на компании от чужбина поради редица причини. Страната предлага идеални условия за съчетаване на работа и по-приятен живот от много други държави в Европа.

 • Най-ниски данъци в ЕС
 • Нисък корпоративен данък от 10%
 • 5% данък за дивиденти
 • 20% ДДС
 • Професионалисти и работна ръка на много конкурентно заплащане
 • Много университети и добро образование
 • Изгодна инфраструктура
 • 4 летища с много дестинации към и от Европа
 • Сред най-бързите интернет връзки в Европа
 • Варна е най-добър град за живеене в България и една от най-желаните дестинации за дигитални номади в Европа
Регистрация на български компании за чужденци

Вие имате компания в чужбина и желаета да преместите бизнеса си в България? Или имате на мерението да стартирате нов бизнес тук?

 • Регистрация на фирми
 • Адресна регистрация
 • Организационна помощ при преместване и остановяване във Варна и София
 • Мрежа от парньори в сферите на недвижими имоти, адвокати, банки, телекоммуникация, софтуер, маркетинг, почивки и развлечения
 • Данъчна консултация за оптимизация
 • Цялостно обслужване
Данъчна оптимизация на компании от Европа

Последните няколко години има голям ръст на международни компании, които се преместват в България поради няколко причини

 • Значими данъчни предимства
 • Член на ЕС от 2007 и преминаване към Еврозона 2024
 • Все още ниски цени на недвижими имоти
 • Висококачествен и по-свободен живот
 • Уникална природа с визможности за туризъм, спорт и отдих през всичките четири сезона

Браншове & Експертиза

НПО
Търговия
АрХитектурА
Право
УСЛУГИ
СПОРТ
Медицина
ТУРИЗЪМ
ТРАНСПОРТ

15 години

Опит в много браншове и различни сфери на дейност 

Дискретност

нашата бизнес практика е да носим отговорност за работата си и да спазваме стриктна конфиденциалност

Доверие

Доверието е изключително важно за нас и е в основата на всяко дългосрочно партньортсво

Професионализъм

за нас това се отличава в решимостта, волята, постоянството и енергията с която работим

От години надежден финансов партньор на нашите фирми!

— И. Георгиев —

Happy client since more than a year now. All the team is super professional and understands its business to the last detail. Thank you! I’ll recommend you to everyone here in Varna!

— G. Iwanow —

Отлично обслужване, професионализъм, експедитивност при изпълнение и коректност. Препоръчвам!

— А. Николова —

Very professional team and excellent customer service! No matter if it comes to regular duties or complicated cases, Accounting Group maintains its solutions-provider position for our business.

— T. Vasilev —

Изключителен професионализъм и коректност! Възхитен съм! Препоръчвам ги горещо!

— Й. Йорданов —

We are a digital Start-Up in the arts industry and Dimitar and his team helped us to set up our business in Bulgaria. Thanks a lot!

Art Otheca Avatar Art Otheca
юли 12, 2023

Това са счетоводителите ми от над 10 год. Страхотни професионалисти и приятели. Желая Ви още бъдещи успехи!!!

Kalin Velchev Avatar Kalin Velchev
юли 13, 2022

Ние от NGO Power Jump Препоръчваме, защото да попаднеш на коректна счетоводна къща е като да намериш коректен счетоводител - проучваш, говориш, питаш, разсъждаваш и накрая пак трябва да разбираш от работата на счетоводителя си, поне донякъде, за да знаеш дали ще ядеш сопата, ще ме извинявате за френския. Знам за големи счетоводни къщи, от чиято работа могат да ти се накъдрят косите и за много малки, които съвестно си вършат работата. И обратното. Така че, можете да потърсите в гъгул, можете да говорите с приятели, които имат бизнес и те да ви препоръчат. Основно трябва да си зададете въпроса защо искате счетоводна къща, а не човече на работа при вас? Ние работим повече от 10г. с Тази счетоводна кантора на, която и вие можете да се доверите. И затова Ви Препоръчваме Акаунтинг Груп!

Power Jump Bulgaria Avatar Power Jump Bulgaria
март 12, 2021

Висока компетентност и завиден професионализъм. Именно те, предрешиха успешното начало на нашата компания. Изключително полезни за стартиращи и бързоразвиващи се компании!

Just Build Avatar Just Build
март 11, 2021

Клиенти & Партньори

С нашите клиенти сме повече от достойни партньори,
ние сме приятели. Тук може да откриете някои от лидерите в техните сфери:

Цени & Пакети

За всеки клиент изработваме индивидуален план.
Това са няколко примерни пакета:

ПАКЕТ #1

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Не

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

150 лв

ПАКЕТ #2

ФИРМА В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 20

Персонал: 2

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

300 лв

ПАКЕТ #3

ФИРМА В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА

ДДС регистрация: Да

Брой фактури: 50

Персонал: 3

Банкова сметка: 1

Месечна такса:

450 лв

Контакт

Свържете се с нас

Aдрес

9010 Варна, ж.к. Чайка бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 2

Данни за контакт

office@accountinggroup.bg
+359 896 801 811