• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
"Акаунтинг Груп БГ" се присъедини към проекта “Студентски практики” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.
 
За повече информация и регистрация разгледайте нашия профил:
http://praktiki.mon.bg/sp/?m=55&fid=7165 и http://praktiki.mon.bg/sp/